Hotline :  0272 37 35 939

KINH NGHIỆM XỬ LÝ KHI CÂY BƯỞI DA XANH VỪA RA HOA VỪA RA ĐỌT NON

Trong thực tế trồng cây bưởi da xanh nhiều nhà vườn gặp trường hợp cây bưởi vừa ra hoa vừa ra đọt non. Khi đó nếu không đủ kinh nghiệm xử lý sẽ ảnh hưởng trược tiếp đến lứa hoa, quả và tác động trực tiếp đến năng suất của cây bưởi da xanh.

Nguyên nhân cây bưởi da xanh vừa ra hoa vừa ra đọt non

  • Trường hợp này có thể là do cả quá trình sinh trưởng phát triển của cây ở giai đoạn trước do quá trình chăm sóc không cần đối, hoặc do điều kiện thời tiết thực tế mỗi năm canh tác.
  • Giai đoạn chăm sóc trước khi xử lý cho cây bưởi da xanh da hoa đã sử dụng nhiều dinh dưỡng không cân đối tạo cho cây trồng sinh trưởng phát triển cả hai quá trình sinh trưởng dinh dưỡng và quá trình sinh thực. Sử dụng dinh dưỡng có hàm lượng đạm cao xử lý ra hoa khi chồi cây quá già cũng dẫn đến cây vừa ra hoa vừa ra đọt non.
  • Chế độ điều tiến nước không hợp lý dẫn đến cây bưởi da xanh vừa ra hoa vừa ra đọt non.

Nguyên lý ưu tiên của cây khi vừa ra hoa vừa ra đọt non

  • Khi cây bưởi da xanh vừa ra hoa vừa ra đọt non thì dinh dưỡng mà cây hút được sẽ phân tán để có thể nuôi cả đọt non và hoa.
  • Ưu thế của cây trồng sẽ ưu tiên dinh dưỡng để nuôi đọt đầu tiên sau mới đến nuôi hoa. Do vậy nếu giai đoạn này do nhiều lý do khác nhau cây bưởi da xanh không hút đủ dinh dưỡng sẽ dẫn đến hoa sẽ bị rụng ảnh hưởng trực tiếp đến năng xuất quả của vụ này.

Cách xử lý khi cây bưởi da xanh vừa ra hoa vừa ra đọt non

  • Khi thăm vườn phát hiện vườn bưởi vừa ra hoa vừa ra đọt thì điều đầu tiên là tiến hành ngay để tác động đến cây trồng thông qua chế độ dinh dưỡng là chủ yếu. Để cung cấp kịp thời dinh dưỡng cho cây bưởi da xanh vừa có khả năng nuôi đọt non và nuôi hoa.
  • Đối với việc cung ứng phân bón xuống gốc bưởi với lượng phân bón là 0,3 – 0,5 kg NPK + 5 – 7 kg Phân hữu cơ có bổ sung nấm đối kháng + 0,3 – 0,5 kg phân trung vi lượng.
  • Phía trên tán cây cần xử lý thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ các chồi non giúp chồi non tránh một số loại côn trùng trích hút làm hỏng đọt… Đồng thời xử lý thuốc nấm để phòng trừ.

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn về loại phân bón phù hợp cho cây trồng vườn nhà mình nhé.

 

Kết nối với chúng tôi: