Hotline :  0272 37 35 939

QUY TRÌNH BÓN PHÂN CHO CÂY NHÃN

1/ Giai đoạn 1: Sau thu hoạch

  • Thời gian bón: Bón lót ngay sau thu hoạch 01 ngày
  • Chuyên dùng: 

Phân hữu cơ Big World hoặc phân hữu cơ Ba Con Gà: Lượng bón từ 2 - 3 kg/cây/lần

Umax đầu vụ: Lượng bón từ 1 - 3 kg/cây/lần

2/ Giai đoạn 2: Dưỡng cây

  • Thời gian bón: Bón dưỡng cây, cách lần 1 khoảng 15-20 ngày
  • Chuyên dùng: Phân bón NPK 30-10-10+TE hoặc NPK 20-20-15+TE: Lượng bón từ 1 - 1,5 kg/cây/lần

3/ Giai đoạn 3: Tạo mầm hoa

  • Thời gian bón: Bón trước khi cây đã ra hoa
  • Chuyên dùng: Phân NPK 18-18-18+TE hoặc Umax ĐV hoặc NPK 20-20-15+TE: Lượng bón từ 0,5 - 1 kg/cây/lần

4/ Giai đoạn 4: Sau đậu trái

  • Thời gian bón: Bón sau đậu trái khoảng 7-10 ngày
  • Chuyên dùng: Top Mix cây ăn trái hoặc NPK 13-13-13+TE hoặc NPK 18-18-18+TE: Lượng bón 0,5 - 01 kg/cây/lần

5/ Giai đoạn 5: Nuôi trái

  • Thời gian: Bón sau đậu trái khoảng 45-55 ngày
  • Chuyên dùng: Top Mix cây ăn trái hoặc Umax rong biển Cuối vụ: Lượng bón 0,5 - 1 kg/cây/lần

Với quy trình cụ thể, phân bổ theo giai đoạn, hy vọng rằng Max One đã cung cấp những kiến thức cơ bản và đầy đủ nhất đến Quý bà con. Tương tự như nhãn, quý bà con có thể xem hướng dẫn "Quy trình bón phân cho cây xoài" để hiểu rõ hơn về các dòng phân bón và công dụng của từng loại phù hợp với từng giai đoạn mà cây trồng đang cần nhé.

qua nhan 1

Kết nối với chúng tôi: