Hotline :  0272 37 35 939

QUY TRÌNH BÓN PHÂN CHO CÂY THANH LONG VỤ NGHỊCH

Kính thưa Quý bà con, hôm trước Phân bón Max One có bài viết "Quy trình hướng dẫn bón phân cho cây thanh long chính vụ". Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến Quý bà con "Quy trình hướng dẫn bón phân cho cây thanh long vụ nghịch", đối với những nông dân vừa bắt đầu trồng thanh long có thể xem lại bài viết "Cây thanh long và những điều cần biết" để nắm rõ về những đặc tính cơ bản của thanh long qua từng thời kỳ phát triển.

Đối với thanh long, chúng ta sẽ chia thành 05 giai đoạn bón chính theo chu kỳ: Sau thu hoạch, tạo mầm hoa, nuôi hoa và nuôi búp, nuôi trái non, trước thu hoạch. 

1/ Giai đoạn 1: Sau thu hoạch

  • Thời gian bón: Bón sau khi thu hoạch
  • Chuyên dùng:

Phân hữu cơ Big World hoặc phân hữu cơ Ba Con Gà: Lượng bón từ 1 - 3 kg/cây/lần

Phân NPK 20-20-15+TE hoặc Umax đầu vụ: Lượng bón từ 0,3 - 0,5 kg/trụ/lần

2/ Giai đoạn 2: Tạo mầm hoa

  • Thời gian bón: Bón trước khi ra hoa 20 - 25 ngày
  • Chuyên dùng: 

Phân bón NPK 18-18-18+TE hoặc NPK 20-20-15+TE: Lượng bón từ 0,3 - 0,5 kg/trụ/lần

3/ Giai đoạn 3: Nuôi hoa, nuôi búp

  • Thời gian bón: Bón khi cây đã ra hoa, ra búp (bằng hạt bắp) khoảng 7 - 10 ngày sau khi ngưng đèn
  • Chuyên dùng:

Phân NPK 30-10-10+TE hoặc NPK 20-16-8+TE hoặc NPK 22-14-9+TE: Lượng bón từ 0,3 - 0,5 kg/trụ/lần

4/ Giai đoạn 4: Nuôi trái non

  • Thời gian bón: Cách lần 3 khoảng 25 - 30 ngày (sau khi vặt râu 3 - 5 ngày)
  • Chuyên dùng:

Top Mix cây ăn trái hoặc Umax rong biển Cuối vụ hoặc NPK 16-9-21+TE: Lượng bón 0,3 - 0,5 kg/trụ/lần

5/ Giai đoạn 5: Trước thu hoạch

  • Thời gian: Bón nuôi trái lớn, trước khi thu hoạch 15 - 20 ngày
  • Chuyên dùng:

Top Mix cây ăn trái hoặc Umax rong biển Cuối vụ hoặc NPK 15-5-27+TE: Lượng bón 0,3 - 0,5 kg/trụ/lần

Với quy trình cụ thể, phân bổ theo giai đoạn, hy vọng rằng Max One đã cung cấp những kiến thức cơ bản và đầy đủ nhất đến Quý bà con.

fa

Kết nối với chúng tôi: