Hotline :  0272 37 35 939

UMAX RONG BIỂN CHO VỤ MÙA BỘI THU

Hot cht Umax giúp b gãy mi liên kết gia các cht dinh dưỡng trong đất, làm cho cây trng d hp thu hơn và hn chế s ra trôi khoáng dinh dưỡng trong đất.

  • Chiết xut Rong Bin giúp h r phát trin cc mnh, tăng cường đề kháng cây, hn chế sâu bnh.
  • Cho r nhanh chóng hp thu dinh dưỡng và giúp cây trng phát trin ti ưu.
  • Chiết xut Rong Bin được mnh danh là hu cơ sinh hc, giúp đất tơi xp, tăng h vi sinh vt có li trong đất phát trin, tt cho cây trng.

Bà con hãy mua v s dng ngay để thy hiu qu khác bit và lâu dài cho vườn cây nhà mình nhé.

phan bon max one umax cuoi vu 1

Umax Rong Biển Cuối Vụ

Kết nối với chúng tôi: