Hotline :  0272 37 35 939

Nhóm phân trung vi lượng

Phân bón trung vi lượng cao cấp bổ sung thêm các hoạt chất dinh dưỡng quan trong mà khi thiếu dẫn đến cây trồng có hiện tượng vàng lá, xoắn đọt, chết chồi, rụng trái, trái kém chất lượng mặc dù đã sử dụng nhiều loại phân bón NPK, phân hữu cơ dẫn đến năng suất cây trồng thấp. Việc bổ sung trung vi lượng giống như bổ sung thêm gia vị cho cây ngoài các thành phần đa lượng, giúp cây hấp thụ được nhiều dinh dưỡng hơn.

Kết nối với chúng tôi: