Hotline :  0272 37 35 939

Sản phẩm

Nhóm phân công thức Z

Nhóm có công thức dạng chữ Z: đạm (N) và Lân (P2O5) cao, Kali (K2O) thấp phù hợp cho việc sử dụng vào đầu mùa vụ (cùng thời điểm với công thức L). Nhìn chung, vào đầu mùa vụ nên bón phân cho cây trồng với hàm lượng đạm cao, lân tương đối và kali thấp nhằm phục hồi cây trồng sau thu hoạch, giúp cây tăng trưởng và phát triển mạnh.

Kết nối với chúng tôi: