Hotline :  0272 37 35 939

Sản phẩm

Nhóm phân công thức V

Phân bón có công thức dạng đối xứng chữ V: đạm (N) và kali (K2O) cao, lân (P2O5) thấp phù hợp cho việc sử dụng vào giữa mùa vụ vì giai đoạn này cây mới bắt đầu ra hoa, kết trái, nuôi trái nên cần nhiều lượng đạm và kali để cây đạt năng suất cao.

Kết nối với chúng tôi: