Hotline :  0272 37 35 939

Sản phẩm

Nhóm phân công thức ngang bằng

Nhóm công thức có các hàm lượng dinh dưỡng đạm (N), lân (P2O5) và kali (K2O) bằng nhau như: NPK 13-13-13, NPK 15-15-15, NPK 18-18-18 phù hợp cho các loại cây trồng đặc biệt là các loại rau, củ và cây ăn trái.

Kết nối với chúng tôi: