Hotline :  0272 37 35 939

Sản phẩm

Nhóm phân công thức L

Phân bón có công thức dạng chữ L: đạm (N) cao, còn lân (P2O5) và kali (K2O) thấp phù hợp cho việc sử dụng vào đầu mùa vụ vì giai đoạn này cây trồng cần nhiều đạm để phục hồi sau thu hoạch, sinh trưởng và phát triển.

Kết nối với chúng tôi: