Hotline :  0272 37 35 939

Sản phẩm

Nhóm phân công thức J

Phân bón có công thức dạng chữ J: đạm (N) và lân (P2O5) thấp, kali (K2O) cao phù hợp cho việc sử dụng vào cuối mùa vụ. Thời điểm này, cây trồng cần nhiều kali để giúp trái to, bón trái, màu sắc đẹp, phẩm chất tốt mang lại năng suất cao cho cây trồng.

Kết nối với chúng tôi: