Hotline :  0272 37 35 939

Nhóm phân theo công thức

Nhóm sản phẩm sản xuất theo công thức truyền thống và bổ sung trung vi lượng. Các sản phẩm này phổ biến trên thị trường gồm các công thức như là: NPK 16-16-8+TE, NPK 20-20-15+TE, NPK 17-7-17+TE, NPK 18-8-16+TE, NPK 15-15-15+TE, NPK 16-8-16+TE, NPK 20-0-10+TE, NPK 30-10-10+TE.

Kết nối với chúng tôi: