Hotline :  0272 37 35 939

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng Đa lượng Đa lượng
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
17.27
8.16
16.18
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Trung lượng Trung lượng
Lưu huỳnh (S)
Silic Oxit (SiO2)
%
%
2.16
1.16
TCVN 9296:2001
TCVN 9296:2001
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
Sắt (Fe)
Mangan (Mn)
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
30
20
30
8
20
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
TCVN 9296:2014
TCVN 9286:2015
Chất khác Chất khác
Axit Humic
Rong biển
%
ppm
0.5
30
TCVN 8561:2010
--
Công dụng

Bổ sung đầy đủ, cân đối các yếu tố dinh dưỡng cho cây trồng.
Tăng cường hợp chất Umax rong biển Humax giúp cây trồng phát triển mạnh hệ rễ, mọc nhiều rễ tơ , cải tạo, phục hồi hệ rễ và tăng khả năng hấp thụ phân bón.
Umax cho trái lớn nhanh, trái đồng đều, chắc hạt, nặng hạt, chống rụng trái non.
Bón cho các loại cây trồng, giúp cây trồng phát triển, tăng năng suất cây trồng.

HDSD

Cây lương thực: 10-15 kg/1.000 m2/lần

Cây ăn trái: 0,5-2 kg/cây/lần

Rau màu: 7-10 kg/1.000 m2/lần

Hồ tiêu: 0,2-0,3 kg/nọc/lần

Cây công nghiệp: 40-50 kg/1.000 m2/lần

Cây hoa (vạn thọ, cúc, lan, lay ơn, cát tường): 20-30 kg/1.000 m2/lần

Cây cảnh (sung, phát tài, kim ngân, cau): 20-30 g/chậu/lần

Cây bầu, bí, dưa, cà, ớt: 8-10 kg/1.000 m2/lần

Hình ảnh
NPK Umax Rong Biển 25kg (Cuối vụ)
NPK Umax Rong Biển 25kg (Cuối vụ)
NPK Umax Rong Biển 25kg (Cuối vụ)
NPK Umax Rong Biển 25kg (Cuối vụ)
NPK Umax Rong Biển 25kg (Cuối vụ)
NPK Umax Rong Biển 25kg (Cuối vụ)
NPK Umax Rong Biển 25kg (Cuối vụ)
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: