Hotline :  0272 37 35 939

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng Đa lượng Đa lượng
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
17.27
8.16
16.18
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Vi lượng
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
ppm
ppm
ppm
80 ppm
vết
70 ppm
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
Công dụng

Phân NPK HUMIMAX bổ sung đầy đủ, cân đối các yếu tố dinh dưỡng cho cây trồng. Tăng cường hợp chất humate và rong biển giúp cây phát triển mạnh hệ rễ, mọc nhiều rễ tơ và tăng khả năng hấp thụ phân bón. Ngoài ra giúp cây trồng ra cành mạnh, ra lá và tăng cường quang hợp.

Bón cho các loại cây trồng, giúp cây trồng phát triển, tăng năng suất cây trồng.

HDSD

Cây lương thực: 10-15 kg/1.000 m2/lần

Cây ăn trái: 0,5-2 kg/cây/lần

Rau màu: 7-10 kg/1.000 m2/lần

Hồ tiêu: 0,2-0,3 kg/nọc/lần

Cây công nghiệp: 40-50 kg/1.000 m2/lần

Cây hoa (vạn thọ, cúc, lan, lay ơn, cát tường): 20-30 kg/1.000 m2/lần

Cây cảnh (sung, phát tài, kim ngân, cau): 20-30 g/chậu/lần

Cây bầu, bí, dưa, cà, ớt: 8-10 kg/1.000 m2/lần

Hình ảnh
NPK HUMIMAX RONG BIỂN
NPK HUMIMAX RONG BIỂN
NPK HUMIMAX RONG BIỂN
NPK HUMIMAX RONG BIỂN
NPK HUMIMAX RONG BIỂN
NPK HUMIMAX RONG BIỂN
NPK HUMIMAX RONG BIỂN
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: