Hotline :  0272 37 35 939

Sản phẩm

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng Đa lượng Đa lượng
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
20
5
6
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Vi lượng
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
ppm
ppm
ppm
Vết
Vết
Vết
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
Công dụng

Bón cho cây trồng, phát triển cảnh lá, ra hoa hàng loạt, đậu trái, nuôi trái, nuôi cành, ra ngọn, tang năng suất cây trồng.

HDSD

Cây lương thực: 10-15 kg/1.000 m2/lần, bón vào giai đoạn cây con

Cây ăn trái: 0,5-2 kg/cây/lần, bón vào giai đoạn sau thu hoạch

Rau màu: 7-10 kg/1.000 m2/lần. Bón vào giai đoạn cây con

Hồ tiêu: 0,2-0,3 kg/nọc/lần

Cây công nghiệp: 40-50 kg/1.000 m2/lần

Cây hoa (vạn thọ, cúc, lan, lay ơn, cát tường): 20-30 kg/1.000 m2/lần

Cây cảnh (sung, phát tài, kim ngân, cau): 20-30 g/chậu/lần

Hình ảnh
NPK Max one AAA 20-5-6
NPK Max one AAA 20-5-6
NPK Max one AAA 20-5-6
NPK Max one AAA 20-5-6
NPK Max one AAA 20-5-6
NPK Max one AAA 20-5-6
NPK Max one AAA 20-5-6
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: