Hotline :  0272 37 35 939

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Trung lượng Trung lượng Trung lượng Trung lượng
Canxi Oxit (CaO)
Magie Oxit (MgO)
Lưu huỳnh (S)
Silic Oxit (SiO2)
%
%
%
%
0.01
0.02
0.3
10
TCVN 9296:2001
TCVN 9296:2001
TCVN 9296:2001
TCVN 9296:2001
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
Sắt (Fe)
ppm
ppm
ppm
ppm
vết
vết
vết
100
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
TCVN 9296:2014
Chất khác Chất khác
Hữu cơ
Axit Humic
%
%
4.9
1
--
TCVN 8561:2010
Công dụng
Hạ phèn đất, giải độc hữu cơ, phân hủy gốc rạ sau thu hoạch, chống đổ ngã.

Phát triển rễ tốt, chống nghẹt rễ, đen rễ, cứng cây.

Bổ sung trung vi lượng cho cây, tạo phì nhiêu cho đất.

HDSD

Cây công nghiệp ngắn ngày: 500-1000kg/ha Cây công nghiệp dài ngày: 1-3kg/cây Cây trồng khác: 300-500kg/ha

Hình ảnh
Phân hữu cơ Max one - Ba con gà
Phân hữu cơ Max one - Ba con gà
Phân hữu cơ Max one - Ba con gà
Phân hữu cơ Max one - Ba con gà
Phân hữu cơ Max one - Ba con gà
Phân hữu cơ Max one - Ba con gà
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: