Hotline :  0272 37 35 939

Nhóm phân hữu cơ trung vi lượng

Phân bón trung vi lượng được phối trộn trên nền hữu cơ phân gà, phân cút, than bùn có hàm lượng hữu cơ cao nhằm cải tạo đất tươi xốp, giảm độ phèn, tăng độ phì nhiêu cho đất, hạn chế mầm bệnh trong lòng đất, tăng cường hệ rễ giúp cây trồng phát triển mạnh, đạt năng suất cao.

Kết nối với chúng tôi: