Hotline :  0272 37 35 939

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng Đa lượng Đa lượng
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
20
12.16
8.68
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Trung lượng Trung lượng
Lưu huỳnh (S)
Silic Oxit (SiO2)
%
%
2.16
1.26
TCVN 9296:2001
TCVN 9296:2001
Vi lượng
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
Mangan (Mn)
ppm
ppm
ppm
ppm
75
60
85
75
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
TCVN 9286:2015
Công dụng

- Giúp cây trồng phát cành mạnh, vươn chồi nhanh, mọc nhiều rễ tơ, tăng khả năng hấp thụ phân bón.
- Cho trái lớn nhanh, chùm quả nhiều, trái lớn đều.
- Cung cấp dinh dưỡng cân đối cho cây trồng, giúp cây khoẻ mạnh.
- Bón cho các loại cây trồng, tăng năng suất cây trồng.

HDSD

Cà phê, ca cao, chè, mắc ca: 35-55 kg/1000m2/lần.
Cao su: 40-50 kg/1000m2/năm.
Hồ tiêu: : 100 - 200 kg/nọc/lần.
Cây ăn trái: 0,5 - 2 kg/cây/lần.
Lúa, cây lương thực ngắn ngày: 25-35 kg/1000m2/vụ.
Rau, củ, quả và cây trồng khác: 20-30 kg/1000m2/vụ.

Hình ảnh
MAX ONE ĐẦU VỤ
MAX ONE ĐẦU VỤ
MAX ONE ĐẦU VỤ
MAX ONE ĐẦU VỤ
MAX ONE ĐẦU VỤ
MAX ONE ĐẦU VỤ
MAX ONE ĐẦU VỤ
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: