Hotline :  0272 37 35 939

Nhóm phân bón mùa khô

Với công thức đặc trưng cho mùa khô, sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng cho cà phê giúp cây phục hồi sau thu hoạch, kích thích ra hoa đồng loạt, đậu trái tối đa, nuôi trái và chống rụng trái non, cho cà phê đạt năng suất cao. Nhóm sản phẩm đã được bà con tin dùng trong nhiều năm qua nên hứa hẹn cho một vụ mùa khô bội thu.

Kết nối với chúng tôi: