Hotline :  0272 37 35 939

Phân bón chuyên dùng rau củ quả

Ngoài cây ăn trái, nhóm rau, củ, quả được công ty chú trọng phát triển, hạn chế sâu bệnh, nhiều lá non xanh, cho trái to bóng, nặng trĩu quả, rút ngắn thời gian chăm sóc, cho nhà nông an tâm và nhàn rỗi hơn.

Kết nối với chúng tôi: