Hotline :  0272 37 35 939

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng Đa lượng Đa lượng
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
22
5
5
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Trung lượng
Lưu huỳnh (S)
%
10
TCVN 9296:2001
Vi lượng
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
Mangan (Mn)
ppm
ppm
ppm
ppm
30
12
30
40
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
TCVN 9286:2015
Công dụng

Phục hồi cây trồng sau thu hoạch.
Tăng sinh trưởng, phát triển cành lá, ra hoa đều, trổ hoa đồng loạt.
Tăng tối đa đậu trái non, cho trái lớn đều, giảm rụng trái non vào mùa khô và đầu mùa mưa.

HDSD

Cà phê, ca cao, mắc ca, chè, cao su:
+ Thời kỳ kiến thiết cơ bản: 20-30 kg/1000m2/lần.
+ Thời kỳ kinh doanh: 30-50 kg/1000m2/lần.
Hồ tiêu:
+ Thời kỳ kiến thiết cơ bản: 0,1-0,2 kg/1000m2/lần.
+ Thời kỳ kiến thiết kinh doanh: 0,2-0,3 kg/1000m2/lần.

Cây ăn trái: 1-2 kg/cây/lần.
Lúa, cây lương thực ngắn ngày: 25-35 kg/1000m2/vụ.
Rau, củ, quả và cây trồng khác: 20-30 kg/1000m2/vụ.

Hình ảnh
BIG FARM MÙA KHÔ
BIG FARM MÙA KHÔ
BIG FARM MÙA KHÔ
BIG FARM MÙA KHÔ
BIG FARM MÙA KHÔ
BIG FARM MÙA KHÔ
BIG FARM MÙA KHÔ
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: