Hotline :  0272 37 35 939

Phân bón chuyên dùng Thanh Long

Dựa vào đặc tính khác biệt của Thanh Long, sản phẩm Sunway chuyên dùng cho Thanh Long và NPK 22-10-24 được nhiều nhà nông chuyên sử dụng và đạt năng suất cao do hiểu được hàm lượng dinh dưỡng cần thiết ứng với từng thời kỳ của Thanh Long như: thời kỳ kiến thiết cơ bản, thời kỳ kinh doanh, thời kỳ sau thu hoạch. Đây là một trong những sản phẩm chủ lực của công ty phục vụ cho thị trường Bình Thuận, Long An, Tiền Giang...

Kết nối với chúng tôi: