Hotline :  0272 37 35 939

Sản phẩm

Nhóm phân chuyên dùng

Phân bón NPK chuyên dùng là các sản phẩm phân bón chuyên dùng bón cho các loại cây trồng khác nhau như: cà phê, hồ tiêu, cao su, thanh long, cây ăn trái, cây lúa ... các sản phẩm được nghiên cứu dựa vào đặc tính của từng loại cây trồng, đất trồng nên chuyên dùng cho từng loại cây mà không gọi theo công thức.

Kết nối với chúng tôi: