Hotline :  0272 37 35 939

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng Đa lượng Đa lượng
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
20
5
6
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Vi lượng
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
Mangan (Mn)
ppm
ppm
ppm
ppm
75
60
85
75
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
TCVN 9286:2015
Công dụng

Phục hồi cây trồng sau thu hoạch, kích thích phân hóa mầm hoa, trổ bông đồng loạt, tăng tối đa đậu trái.
Cung cấp dinh dưỡng cần thiết cân đối cho cây trồng vào mùa khô, giúp xanh cây, chống chịu khô hạn, thời tiết bất ổn và sương muối.

HDSD

Cà phê, ca cao, chè, cao su: 30-50 kg/1000m2/lần.
Hồ tiêu: : 0,1-0,3 kg/nọc/lần.
Cây ăn trái: 0,5-2 kg/cây/lần.
Rau, củ, quả và cây trồng khác: 20-30 kg/1000m2/vụ.

Hình ảnh
SUNWAY MÙA KHÔ
SUNWAY MÙA KHÔ
SUNWAY MÙA KHÔ
SUNWAY MÙA KHÔ
SUNWAY MÙA KHÔ
SUNWAY MÙA KHÔ
SUNWAY MÙA KHÔ
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: