Hotline :  0272 37 35 939

Max One

Nhóm nhãn hàng riêng Max One được nhiều nhà nông tin dùng nhất là khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên vì những hiệu quả mang lại cho cây trồng: cà phê, bơ, tiêu....có tác dụng chống rụng trái non, chùm trái nhiều, to nhân, chắc hạt, nặng hạt, bóng hạt.

Kết nối với chúng tôi: