Hotline :  0272 37 35 939

SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ ẨM ĐẤT ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRỒNG

Nước là yếu tố vô cùng quan trọng cho sự phát triển của cây trồng. Cây trồng sống và phát triển được nhờ chất dinh dưỡng trong đất và được nước hòa tan, đưa lên cây qua hệ thống rễ. Nước giúp cây trồng thực hiện các quá trình vận chuyển các chất khoáng trong đất giúp điều kiện quang hợp, hình thành sinh khối tạo nên sự sinh trưởng của cây trồng.

Vì vậy trong đất cần có một độ ẩm thích hợp để cây trồng hút được dễ dàng. Đất ngập úng hay thiếu nước đều ảnh hưởng không tốt cho sự sinh trưởng của cây trồng. Cây trồng bị ngập nước dẫn đến các tế bào rễ không hô hấp được. Nên không cung cấp đủ oxy cho hoạt động của các tế bào rễ cùng với việc tích lũy các chất độc hại. Do đó, sẽ làm chết đi các lông hút ở rễ, không thể hình thành được lông hút mới. Cây không  thể hút nước nên lâu ngày sẽ dẫn đến héo và chết cây

Cây yêu cầu đất phải có độ ẩm thích hợp. Đảm bảo sức giữ nước của đất luôn luôn bé hơn sức hút nước của cây và đất có tính thấm nước tốt để độ ẩm đó nhanh chóng chuyển đến cung cấp cho cây trồng. Độ ẩm đất thích hợp trong tầng đất bộ rễ hoạt động thay đổi theo yêu cầu sinh lý của từng loại cây trồng. Qua các thời kỳ sinh trưởng khác nhau. đối với cây trồng cạn.

Giới hạn trên của độ ẩm thích hợp thường trùng với độ chứa ẩm tối đa của đất. Phụ thuộc vào thành phần cơ giới và kết cấu đất, nằm trong phạm vi từ 70 – 85%.

Giới hạn dưới thích hợp dao động xung quanh độ ẩm 60 – 70%  độ chứa ẩm tối đa của đất.

Lượng nước tưới cần tăng theo quá trính sinh trưởng. Đat đến mức tối đa khi cây có khối lượng thân lá lớn nhất nhưng khác nhau tùy theo loại cây trồng:

  • Những cây lấy hạt nhu cầu nước nhiều nhất ở thời kỳ hình thành các cơ quan sinh sản.
  • Những loại cây lấy củ nhu cầu nước nhiều nhất ở thời kỳ phát triển củ. Ở thời kỳ này, cây tiêu thụ nước với hiệu suất tích lũy chất khô cao nhất. Và nước đóng vai trò quyết định đến năng suất cuối cùng.
  • Cây rau yêu cầu nước nước trong suốt quá trình sinh trưởng.

Tưới nước còn ảnh hưởng đến hoạt động sinh học trong đất. Độ ẩm đất thích hợp cho các vi sinh vật hoạt động gần với giới hạn nhiệt độ cần thiết cho cây trồng.

Ở độ ẩm cây héo thì hoạt động của vi sinh vật bị trì trệ. Độ ẩm 80 – 95% của sức chứa ẩm tối đa đồng ruộng là giới hạn thích hợp cho nấm và xạ khuẩn hoạt động. Vi khuẩn phân giải Cellulose cũng hoạt động mạnh ở giới hạn độ ẩm 85 – 90% độ chứa ẩm tối đa. Độ ẩm còn ảnh hưởng hoạt động của vi khuẩn nốt sần, Trong vùng khô hạn, nốt sần của rễ cây họ đậu gần như không hoạt động được. Nhưng tưới đủ ẩm thì quá trình này tiến hành bình thường. Dinh dưỡng đạm của cây trồng được tăng cường hơn.

Kết nối với chúng tôi: