Hotline :  0272 37 35 939

Max One

Nhóm nhãn hàng riêng Max One được nhiều nhà nông tin dùng nhất là khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên vì những hiệu quả mang lại cho cây trồng: cà phê, bơ, tiêu....có tác dụng chống rụng trái non, chùm trái nhiều, to nhân, chắc hạt, nặng hạt, bóng hạt.

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp