Hotline :  0272 37 35 939

Materials
Target Unit Ingredients (Real) Ingredient (Experiment)
Macro Elements Macro Elements Macro Elements
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
15
15
15
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
Sắt (Fe)
Mangan (Mn)
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
-
-
-
-
-
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
TCVN 9296:2014
TCVN 9286:2015
Other
Độ ẩm
--
5%
--
Function

Bón cho các loại cây trồng, giúp cây trồng phát triển, tăng năng suất cây trồng

User manual

Cây lấy rau: 15-20kg/100m2/lần bón.

Cây ăn trái: 0.5-2kg/1000m2/lần bón.

Cây lấy củ và quả: 20-30kg/100m2/lần bón.

Cà phê, cao su: 35-55kg/1000m2/lần bón.

Hồ tiêu: 150-200gr/nọc/lần bón.

Cây trồng khác: 25-50kg/1000m2/lần bón.

Gallery
NPK 15-15-15+TE
NPK 15-15-15+TE
NPK 15-15-15+TE
NPK 15-15-15+TE
NPK 15-15-15+TE
NPK 15-15-15+TE
NPK 15-15-15+TE
Video

Comment

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp