Hotline :  0272 37 35 939

Materials
Target Unit Ingredients (Real) Ingredient (Experiment)
Macro Elements Macro Elements Macro Elements
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
20%
19,19%
15,05%
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Trace Elements
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
ppm
ppm
ppm
vết
vết
vết
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
Function

Giúp cây phát triển chồi, ra rễ mạnh, phục hồi và cải tạo bộ rễ, tỷ lệ phân nhánh nhiều, khỏe nhánh, phát nhánh tốt, sinh trưởng khỏe.
Ra hoa nhiều, tăng đậu trái, lớn trái, bóng trái, nặng trái, phẩm chất trái tốt, chống rụng trái non, thối trái, nứt và khô trái.
Tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng

User manual

Kiến thiết cơ bản từ 1- 3 tháng tuổi: 200gr-300gram/cây.

Thời kì ra hoa lấy trái: 300-500gram/cây.

Chanh thường, chanh không hạt: 250-350gram/cây.

Hồ tiêu: 200-250gram/nọc.

Cà phê 400-600gram/cây.

Cây ăn trái: 0,5-2kg/cây.

Cây trồng khác: 30-60kg/1000m2.

Gallery
NPK Max one Chuyên dùng chanh dây
NPK Max one Chuyên dùng chanh dây
NPK Max one Chuyên dùng chanh dây
NPK Max one Chuyên dùng chanh dây
NPK Max one Chuyên dùng chanh dây
NPK Max one Chuyên dùng chanh dây
NPK Max one Chuyên dùng chanh dây
Video

Comment

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp