Hotline :  0272 37 35 939

Materials
Target Unit Ingredients (Real) Ingredient (Experiment)
Macro Elements Macro Elements Macro Elements
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
22
5
5
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Secondary Elements
Lưu huỳnh (S)
%
10
TCVN 9296:2001
Trace Elements
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
Mangan (Mn)
ppm
ppm
ppm
ppm
30
12
30
40
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
TCVN 9286:2015
Function

Phục hồi cây trồng sau thu hoạch.
Tăng sinh trưởng, phát triển cành lá, ra hoa đều, trổ hoa đồng loạt.
Tăng tối đa đậu trái non, cho trái lớn đều, giảm rụng trái non vào mùa khô và đầu mùa mưa.

User manual

Cà phê, ca cao, mắc ca, chè, cao su: 
+ Thời kỳ kiến thiết cơ bản: 20-30 kg/1000m2/lần.
+ Thời kỳ kinh doanh: 30-50 kg/1000m2/lần.
Hồ tiêu:
+ Thời kỳ kiến thiết cơ bản: 0,1-0,2 kg/1000m2/lần.
+ Thời kỳ kiến thiết kinh doanh: 0,2-0,3 kg/1000m2/lần.

Cây ăn trái: 1-2 kg/cây/lần.
Lúa, cây lương thực ngắn ngày: 25-35 kg/1000m2/vụ.
Rau, củ, quả và cây trồng khác: 20-30 kg/1000m2/vụ.

Gallery
BIG FARM MÙA KHÔ
BIG FARM MÙA KHÔ
BIG FARM MÙA KHÔ
BIG FARM MÙA KHÔ
BIG FARM MÙA KHÔ
BIG FARM MÙA KHÔ
BIG FARM MÙA KHÔ
Video

Comment

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp