Hotline :  0272 37 35 939

Products

Specialized Fertilizer

Phân bón NPK chuyên dùng là các sản phẩm phân bón chuyên dùng bón cho các loại cây trồng khác nhau như: cây ăn trái, cây lúa, cà phê, hồ tiêu, cao su, thanh long ... các sản phẩm thông thường có các tên gọi khác nhau mà không gọi bằng công thức

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp