Hotline :  0272 37 35 939

Products

TE special NPK Fertilizer

Phân bón đăc chủng là loại phân bón NPK được bổ sung đầy đủ cân đối các trung vi lượng nhằm giúp cây trồng phát triển tốt về cành, lá chống chịu thời tiết bất ổn và chống rụng trái non.

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp