Hotline :  0272 37 35 939

Materials
Target Unit Ingredients (Real) Ingredient (Experiment)
Macro Elements Macro Elements Macro Elements
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
4%
3.2%
2.8%
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Secondary Elements Secondary Elements
Canxi Oxit (CaO)
Magie Oxit (MgO)
%
%
6%
1%
TCVN 9296:2001
TCVN 9296:2001
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
Sắt (Fe)
Mangan (Mn)
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
15
30
125
300
150
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
TCVN 9296:2014
TCVN 9286:2015
Other Other
Hữu cơ
Độ ẩm
%
--
50%
12%
--
--
Function

- Phát triển cành, rễ; trái lớn nhanh, chùm trái nhiều.
- Hạn chế rụng trái, nứt trái, thối trái.
- Cung cấp dinh dưỡng cân đối cho cây trồng, giúp cây khoẻ mạnh.
- Bón cho các loại cây trồng, tăng năng suất cây trồng.

User manual

- Cây ăn trái, cây công nghiệp: 1 - 2 kg/cây/năm.

- Cây ngắn ngày, lúa, rau, hoa màu các loại: 50 - 100 kg/1000m2.

Gallery
BIG WORLD
BIG WORLD
BIG WORLD
BIG WORLD
BIG WORLD
BIG WORLD
BIG WORLD
Video

Comment

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp