Hotline :  0272 37 35 939

Nhom phan huu co trung vi luong

Phân bón trung vi lượng được phối trồn trên nền hữu cơ phân gà, phân cút, than bùn có hàm lượng hữu cơ cao.

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp