Hotline :  0272 37 35 939

Materials
Target Unit Ingredients (Real) Ingredient (Experiment)
Macro Elements Macro Elements Macro Elements
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
20
12.16
8.68
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Secondary Elements Secondary Elements
Lưu huỳnh (S)
Silic Oxit (SiO2)
%
%
2.16
1.26
TCVN 9296:2001
TCVN 9296:2001
Trace Elements
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
Mangan (Mn)
ppm
ppm
ppm
ppm
75
60
85
75
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
TCVN 9286:2015
Function

- Giúp cây trồng phát cành mạnh, vươn chồi nhanh, mọc nhiều rễ tơ, tăng khả năng hấp thụ phân bón.
- Cho trái lớn nhanh, chùm quả nhiều, trái lớn đều.
- Cung cấp dinh dưỡng cân đối cho cây trồng, giúp cây khoẻ mạnh.
- Bón cho các loại cây trồng, tăng năng suất cây trồng.

User manual

Cà phê, ca cao, chè, mắc ca: 35-55 kg/1000m2/lần.
Cao su: 40-50 kg/1000m2/năm.
Hồ tiêu: : 100 - 200 kg/nọc/lần.
Cây ăn trái: 0,5 - 2 kg/cây/lần.
Lúa, cây lương thực ngắn ngày: 25-35 kg/1000m2/vụ.
Rau, củ, quả và cây trồng khác: 20-30 kg/1000m2/vụ.

Gallery
MAX ONE ĐẦU VỤ
MAX ONE ĐẦU VỤ
MAX ONE ĐẦU VỤ
MAX ONE ĐẦU VỤ
MAX ONE ĐẦU VỤ
MAX ONE ĐẦU VỤ
MAX ONE ĐẦU VỤ
Video

Comment

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp