Hotline :  0272 37 35 939

Materials
Target Unit Ingredients (Real) Ingredient (Experiment)
Macro Elements Macro Elements Macro Elements
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
17.68%
8.86%
15.68%
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Secondary Elements
Lưu huỳnh (S)
%
3.68%
TCVN 9296:2001
Trace Elements
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
ppm
ppm
ppm
80 ppm
50 ppm
70 ppm
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
Function

- Hạn chế rụng trái, nứt trái, vàng lá, kích thích ra rễ.
- Kích thích ra rễ tơ, phục hồi rễ già, làm mát bộ rễ, cho rễ khỏe.
- To trái, to nhân, chắc hạt, nặng hạt.
- Cung cấp dinh dưỡng cân đối cho cây trồng.

User manual

Cà phê, ca cao, mắc ca, chè: 30-50 kg/1000m2/lần.
Cao su: 30-40 kg/1000m2/năm.
Hồ tiêu: 0,1-0,2 gr/nọc/lần.
Cây ăn trái: 0.5-2 kg/cây/lần.
Lúa, cây lương thực ngắn ngày: 25-35 kg/1000m2/vụ.
Rau, củ, quả và cây trồng khác: 20-30 kg/1000m2/vụ.

Gallery
MAX ONE CÀ PHÊ
MAX ONE CÀ PHÊ
MAX ONE CÀ PHÊ
MAX ONE CÀ PHÊ
MAX ONE CÀ PHÊ
MAX ONE CÀ PHÊ
MAX ONE CÀ PHÊ
Video

Comment

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp