Hotline :  0272 37 35 939

Products

Materials
Target Unit Ingredients (Real) Ingredient (Experiment)
Macro Elements Macro Elements Macro Elements
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
20
20
15
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Trace Elements
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
ppm
ppm
ppm
vết
vết
vết
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
Function

Bón cho các loại cây trồng, giúp cây trồng phát triển, tăng năng suất cây trồng.
Tăng chất lượng củ quả.

User manual

Cà phê: 30-50 kg/1000m2/lần.
Cao su: 50-60 kg/1000m2/năm.
Hồ tiêu: 0,1 - 0,3 kg/nọc/lần.
Cây ăn trái: 1-2 kg/cây/lần.
Lúa, cây lương thực ngắn ngày: 30-40 kg/1000m2/vụ.
Khoai mì, rau, củ, quả khác: 25-35 kg/1000m2/vụ.
Cây trồng khác: 20-30 kg/1000m2/vụ.

Gallery
NPK 20-20-15+TE (50kg) Mới
NPK 20-20-15+TE (50kg) Mới
NPK 20-20-15+TE (50kg) Mới
NPK 20-20-15+TE (50kg) Mới
NPK 20-20-15+TE (50kg) Mới
NPK 20-20-15+TE (50kg) Mới
NPK 20-20-15+TE (50kg) Mới
Video

Comment

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp