Hotline :  0272 37 35 939

Products

Materials
Target Unit Ingredients (Real) Ingredient (Experiment)
Macro Elements Macro Elements Macro Elements
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
30
10
10
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Trace Elements
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
ppm
ppm
ppm
vết
vết
vết
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
Function

Cung cấp các dưỡng chất giúp cây ra hoa nhiều, tăng khả năng đậu trái.
Giúp trái lớn nhanh, trái đều đẹp, phẩm chất tốt.
Tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

User manual

Cây ăn trái: 0.5-2kg/cây/lần.

Các loại rau lấy củ và lấy quả: 30-35kg/1000m2/vụ.

Các loại rau lấy lá: 25-30kg/1000m2/vụ.

Cà phê, ca cao, cao su: 30-50kg/1000m2/lần.

Cây trồng khác: 20-40kg/1000m2/vụ.

Gallery
NPK 30-10-10+TE (BAO TRẮNG)
NPK 30-10-10+TE (BAO TRẮNG)
NPK 30-10-10+TE (BAO TRẮNG)
NPK 30-10-10+TE (BAO TRẮNG)
NPK 30-10-10+TE (BAO TRẮNG)
NPK 30-10-10+TE (BAO TRẮNG)
NPK 30-10-10+TE (BAO TRẮNG)
Video

Comment

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp