Hotline :  0272 37 35 939

Products

Materials
Target Unit Ingredients (Real) Ingredient (Experiment)
Macro Elements Macro Elements Macro Elements
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
22
14
9
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Trace Elements
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
ppm
ppm
ppm
vết
vết
vết
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
Function

Bón cho các loại cây trồng, giúp cây trồng phát triển, tăng năng suất cây trồng.

User manual

Cà phê, ca cao, chè: 30-50kg/1000m2/lần.

Cao su: 40-60kg/1000m2/năm.

Hồ tiêu: 150-250gr/nọc/lần.

Cây ăn trái: 0,5-2kg/cây/lần.

Cây lương thực ngắn ngày: 30-40 kg/1000m2.

Rau, củ, quả: 10-20kg/1000m2.

Cây trồng khác: 20-30kg/1000m2.

Gallery
NPK 22-14-9+TE
NPK 22-14-9+TE
NPK 22-14-9+TE
NPK 22-14-9+TE
NPK 22-14-9+TE
NPK 22-14-9+TE
NPK 22-14-9+TE
Video

Comment

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp