Hotline :  0272 37 35 939

Products

Materials
Target Unit Ingredients (Real) Ingredient (Experiment)
Macro Elements Macro Elements Macro Elements
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
16
9
21
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Secondary Elements Secondary Elements
Lưu huỳnh (S)
Silic Oxit (SiO2)
%
%
2.16
1.26
TCVN 9296:2001
TCVN 9296:2001
Trace Elements
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
Sắt (Fe)
Mangan (Mn)
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
80
50
70
6
50
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
TCVN 9296:2014
TCVN 9286:2015
Function

Phù hợp cho tất cả các loại cây trồng, giúp cây phát triển mạnh, tăng năng suất tối đa. 
Bổ sung trung vi lượng đầy đủ và cân đối giúp cây dưỡng trái, lớn trái, trái bóng đẹp, to nhân, chắc hạt, nặng hạt. Chống rụng trái non, thối trái, nứt và khô trái.

User manual

Cà phê, ca cao, chè: 30-50kg/1000m2/lần.

Cao su: 40-60kg/1000m2/lần.

Hồ tiêu: 150-250gr/nọc/lần.

Cây ăn trái: 0,5-2kg/cây/lần.

Cây lương thực ngắn ngày: 30-40 kg/1000m2/lần.

Rau, củ, quả: 10-20kg/1000m2/lần.

Cây trồng khác: 20-30kg/1000m2/vụ.

Gallery
NPK 16-9-21+TE
NPK 16-9-21+TE
NPK 16-9-21+TE
NPK 16-9-21+TE
NPK 16-9-21+TE
NPK 16-9-21+TE
NPK 16-9-21+TE
Video

Comment

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp