Hotline :  0272 37 35 939

BÓN THÚC ĐÚNG KỸ THUẬT CHO TỪNG LOẠI CÂY

Quý bà con thân mến, nếu bón lót được thực hiện ở giai đoạn đầu tiên trước khi gieo trồng cây thì bón thúc là kỹ thuật bón thúc bắt buộc phải thực hiện vào giai đoạn cây sinh trưởng. Không đơn giản như bón lót mà với bón thúc đòi hỏi người nông dân cần nắm bắt nhiều phương pháp kỹ thuật cũng như từng giai đoạn bón hợp lý cho cây:

- Với cây rau củ quả việc bón thúc được chia thành 03 giai đoạn khi cây còn nhỏ, ra hoa và quả đang lớn dần
- Với các loại cây ăn quả bạn hàng năm thường bón thúc 2 đến 3 lần vào giai đoạn sau thu hoạch, trước ra hoa và khi quả mới “ra đời”

bonthucbonlot sizelon

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp