Hotline :  0272 37 35 939

Việt Nam là đất nước có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp, nhưng nền nông nghiệp vẫn còn phát triển chưa xứng với tiềm năng. Ngành...

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp