Hotline :  0272 37 35 939

MAX ONE MÙA MƯA - CHỐNG VÀNG LÁ, KÍCH THÍCH RA RỄ

Bà con nông dân lo lắng mùa mưa đến ảnh hưởng đến cây trồng, đừng lo lắng, người bạn Max One Mùa Mưa sẽ làm được tất những vấn đề trăn trở của quý bà con.

Sức mạnh của anh này thế nào?

  • Hạn chế rụng trái, nứt trái, vàng lá, kích thích ra rễ.
  • Kích thích ra rễ tơ, phục hồi rễ già.
  • To trái, to nhân, chắc và nặng hạt.
  • Cung cấp chất dinh dưỡng cân đối cho cây trồng.

Ngoài những thành phần cơ bản cần có, Max One Mùa Mưa còn được bổ sung bởi các trung, vi lượng có ích như:

  • Trung lượng: Lưu huỳnh (S): 3.68%
  • Vi lượng: Bo (B): 80 ppm; Đồng (Cu): 50 ppm; Kẽm (Zn): 70 ppm

Công dụng:

  • Vi lượng Đồng (Cu) giúp hạn chế các hiện tượng rụng lá, vàng lá, trắng lá, khô lá, cháy mép lá, khô cành, xoắn
  • đọt, chết chồi, chết ngọn.
  • Vi lượng Bo (B) giúp phân hóa mầm hoa, ra bông tốt, đậu trái nhiều, dưỡng trái, chống rụng trái.
  • Phục hồi cây trồng sau thu hoạch, tăng khả năng chịu hạn cho cây, hạn chế sâu bệnh cây trồng.

2a1300e2325cc802914d

Công dụng:
Vi lượng Đồng (Cu) giúp hạn chế các hiện tượng rụng lá, vàng lá, trắng lá, khô lá, cháy mép lá, khô cành, xoắn đọt, chết chồi, chết ngọn.
Vi lượng Bo (B) giúp phân hóa mầm hoa, ra bông tốt, đậu trái nhiều, dưỡng trái, chống rụng trái.
Phục hồi cây trồng sau thu hoạch, tăng khả năng chịu hạn cho cây, hạn chế sâu bệnh cây trồng.

Kết nối với chúng tôi: