Hotline :  0272 37 35 939

1/ Giai đoạn 1: Sau thu hoạch Thời gian bón: Bón lót ngay sau thu hoạch 01 ngày Chuyên dùng:  Phân hữu cơ Big World hoặc phân hữu cơ Ba...

Hôm nay, Max One chia sẻ đến quý bà con về quy trình bón phân cho cây cam và quýt thuộc họ cây có múi, với quy trình này, chúng ta vẫn có thể áp...

Kết nối với chúng tôi: