Hotline :  0272 37 35 939

RADIO MAX ONE CHUYÊN DÙNG CHO THANH LONG

 

Phân bón Max One​ chính thức phát sóng trên Radio Bình Thuận (các đài Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình).

Thời gian: từ 07/2 - 18/3/2018, sáng: 5h30 - 7h30 & chiều: 17h30 - 19h00.

Trân trọng kính mời Quý bà con đón nghe.

Kết nối với chúng tôi: