Hotline :  0272 37 35 939

Thông tin

Giúp cây ra rễ cực mạnh, cứng cây, xanh lá, chống đổ ngã, giúp lúa đẻ nhánh tốt, to đòng, trổ bông đều đồng loạt, bông dài hạt chắc, sáng hạt, hạn...

Những hình ảnh đầu tiên về sản phẩm mới Big Farm cuối vụ mà Phân bón Max One vừa chộp được, xin chia sẻ cùng bà con nhé.  

Kết nối với chúng tôi: