Hotline :  0272 37 35 939

Thông tin

  Được sản xuất theo công nghệ hóa lỏng Urea, các thành phần dinh dưỡng được tích hợp trong một viên phân, viên phân có lớp màng bọc nhằm hạn...

Ngay sau khi Bộ Công Thương ra quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu với mức thuế gần 1,86 triệu...

Kết nối với chúng tôi: