Hotline :  0272 37 35 939

Sản phẩm

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng Đa lượng Đa lượng
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
17,07
7,07
20
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Trung lượng
Lưu huỳnh (S)
%
2,16
TCVN 9296:2001
Công dụng

- Phát triển cành, rễ; trái lớn nhanh, chùm trái nhiều.
- Hạn chế rụng trái, nứt trái, thối trái.
- Cung cấp dinh dưỡng cân đối cho cây trồng, giúp cây khoẻ mạnh.
- Bón cho các loại cây trồng, tăng năng suất cây trồng.

HDSD

Cà phê, ca cao, chè, mắc ca: 35-55 kg/1000m2/lần.
Cao su: 40-50 kg/1000m2/năm.
Hồ tiêu: : 100 - 200 g/nọc/lần.
Cây ăn trái: 0,5 - 2 kg/cây/lần.
Lúa, cây lương thực ngắn ngày: 25-35 kg/1000m2/vụ.
Rau, củ, quả và cây trồng khác: 20-30 kg/1000m2/vụ.

Hình ảnh
TOPMIX CÂY ĂN TRÁI
TOPMIX CÂY ĂN TRÁI
TOPMIX CÂY ĂN TRÁI
TOPMIX CÂY ĂN TRÁI
TOPMIX CÂY ĂN TRÁI
TOPMIX CÂY ĂN TRÁI
TOPMIX CÂY ĂN TRÁI
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: