Hotline :  0272 37 35 939

Sản phẩm

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng Đa lượng Đa lượng
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
20
19.19
15.05
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Vi lượng
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
ppm
ppm
ppm
6
6
8
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
Công dụng

Giúp cây phát triển chồi, ra rễ mạnh, phục hồi và cải tạo bộ rễ, tỷ lệ phân nhánh nhiều, khỏe nhánh, phát nhánh tốt, sinh trưởng khỏe.
Ra hoa nhiều, tăng đậu trái, lớn trái, bóng trái, nặng trái, phẩm chất trái tốt, chống rụng trái non, thối trái, nứt và khô trái.
Tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng

HDSD

Kiến thiết cơ bản từ 1- 3 tháng tuổi: 200gr-300gram/cây.

Thời kì ra hoa lấy trái: 300-500gram/cây.

Chanh thường, chanh không hạt: 250-350gram/cây.

Hồ tiêu: 200-250gram/nọc.

Cà phê 400-600gram/cây.

Cây ăn trái: 0,5-2kg/cây.

Cây trồng khác: 30-60kg/1000m2.

Hình ảnh
NPK Max one Chuyên dùng chanh dây
NPK Max one Chuyên dùng chanh dây
NPK Max one Chuyên dùng chanh dây
NPK Max one Chuyên dùng chanh dây
NPK Max one Chuyên dùng chanh dây
NPK Max one Chuyên dùng chanh dây
NPK Max one Chuyên dùng chanh dây
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: