Hotline :  0272 37 35 939

Sản phẩm

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng Đa lượng Đa lượng
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
20
10
20
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Vi lượng
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
Sắt (Fe)
Mangan (Mn)
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
16
16
18
6
18
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
TCVN 9296:2014
TCVN 9286:2015
Công dụng

Bón cho các loại cây trồng, giúp cây trồng phát triển, tăng năng suất cây trồng

HDSD

Cà phê, ca cao: 35-50kg/1000m2/lần.

Hồ tiêu: 150-250gr/nọc/lần.

Cây ăn trái: 0.5-2kg/cây/lần.

Cao su, cây công nghiệp dài ngày: 50-70kg/1000m2/lần.

Lúa, cây lương thực ngắn ngày: 25-35kg/1000m2/lần.

Rau, củ, quả: 30-40kg/1000m2/vụ.

Cây trồng khác: 20-30kg/1000m2/vụ.

Hình ảnh
NPK 20-10-20+TE
NPK 20-10-20+TE
NPK 20-10-20+TE
NPK 20-10-20+TE
NPK 20-10-20+TE
NPK 20-10-20+TE
NPK 20-10-20+TE
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: