Hotline :  0272 37 35 939

Thành phần
Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng Đa lượng Đa lượng
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
17.27
8.16
16.18
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
Sắt (Fe)
Mangan (Mn)
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
80
50
70
5
50
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
TCVN 9296:2014
TCVN 9286:2015
Chất khác Chất khác
Axit Humic
Rong biển
%
ppm
0.5
30
TCVN 8561:2010
--
Công dụng

Phân NPK HUMIMAX bổ sung đầy đủ, cân đối các yếu tố dinh dưỡng cho cây trồng. Tăng cường hợp chất humate và rong biển giúp cây phát triển mạnh hệ rễ, mọc nhiều rễ tơ và tăng khả năng hấp thụ phân bón. Ngoài ra giúp cây trồng ra cành mạnh, ra lá và tăng cường quang hợp.

Bón cho các loại cây trồng, giúp cây trồng phát triển, tăng năng suất cây trồng.

HDSD

Cà phê, Ca cao, Mắc ca, chè: 350-550kg/ha/lần.

Hồ tiêu: 200-300gr/nọc/lần.

Cây ăn trái: 1-2kg/cây/lần.

Cao su: 500-800kg/ha/năm.

Lúa, cây lương thực ngắn ngày: 250-350kg/ha.

Rau, củ, quả và cây trồng khác: 200-300kg/ha/lần.

Hình ảnh
NPK HUMIMAX RONG BIỂN
NPK HUMIMAX RONG BIỂN
NPK HUMIMAX RONG BIỂN
NPK HUMIMAX RONG BIỂN
NPK HUMIMAX RONG BIỂN
NPK HUMIMAX RONG BIỂN
NPK HUMIMAX RONG BIỂN
Video

Bình luận

Kết nối với chúng tôi: